1§   Harjoitustilat ovat ainoastaan musiikin soittamiselle.

2§   Harjoitustiloissa ei saa tupakoida.

3§   Vuokrasopimuksen allekirjoittanut on vastuussa vuokranmaksusta ja tilojen kunnossapidosta.

4§   Vuokrien eräpäivä on joka kuun viides. Kaksi viikkoa eräpäivästä Volume ry:llä on oikeus vaihtaa harjoitustilan oveen lukko, joka otetaan pois vasta, kun vuokrasumma näkyy yhdistyksen tilillä. Jos vuokraa ei makseta kahden viikon kuluessa lukon vaihdosta, vuokrasopimus irtisanotaan.

5§   Maksusuoritus tapahtuu yhdessä erässä Volume ry:n tilille (Nordea FI42 1528 3000 1304 06). Maksun yhteydessä käytettävä AINA viitenumeroa.

6§   Yhdistyksellä on oikeus periä saataviaan perintätoimiston tai Vaasan käräjäoikeuden kautta.

7§   Tilojen siivous on vuokralaisten vastuulla. Yleiset ja harjoitustilat on pidettävä siisteinä.

8§   Kaikki muutokset (esim. puhelinnumeron vaihtuminen) on ilmoitettava heti Volume ry:lle.

9§   Volume ry:llä on oltava avain jokaiseen harjoitustilaan.

10§   Aukioloaikoja on noudatettava:
ma-su 10.00-22.00

11§   RockWerstaan toimintaa valvoo Volume ry, jolla on oikeus häätöön jos sääntöjä rikotaan.

12§   Vuokrasopimuksen päättyessä vuokratila tyhjätään, siivotaan ja avaimet palautetaan Volume ry:lle.