Vaasassa järjestetään 19.–20. toukokuuta 2009 valtakunnallinen työpajanuorten taide- ja kulttuuritapahtuma, jonka järjestää Jupiter-säätiö yhteistyössä Valtakunnallisen työpajayhdistyksen sekä paikallisten yhteistyökumppanien kanssa.

Suomessa toimii n. 250 työpajaa, joita ylläpitävät mm. säätiöt, yhdistykset, yhteisöt ja kunnat. Valtakunnallinen työpajayhdistys toimii työpajojen kattojärjestönä ja edunvalvojana. Pajoilla työskentelee 10 000–15 000 henkeä vuodessa. Tästä määrästä suurin osa on nuoria 18–25 -vuotiaita. Tietoa työpajatoiminnasta löytyy Valtakunnallisen työpajayhdistyksen sivuilla www.tpy.fi

Ihanko pihalla? -tapahtuma, joka aikaisempina vuosina on järjestetty kaksi kertaa Tampereella ja kerran Oulussa, kokoaa jälleen yhteen nuorten työpajalaisten taidetta ja kulttuuria: musiikkia, teatteria, kuvataidetta, ym. Työpajoilta tapahtumaan odotetaan n. 150 osallistujaa. Tapahtuman kohderyhmänä ovat kulttuuria ja taidetta työskentelymetodina käyttävät sekä muut työpajat, työpajanuoret ja valmennusyhteisöt, sekä yhteistyökumppanit.

Tapahtuma on avoin ja maksuton kaikille työpajalaisille ja myös suurelle yleisölle. Paikalle kutsutaan nuorten lisäksi työpajatoimijoita, rahoittajia, päätöksentekijöitä jne. Taidetuotosten esittelyn lisäksi Ihanko pihalla? toimii keskustelun ja yhteistyön avaajana.

Tapahtuman ensisijaisena tavoitteena on koota yhteen työpajojen nuorten taidetta ja kulttuuria, toimia yhteistyökanavana toimialalla, sekä tarjota elämyksiä osallistujille. Tapahtuma tekee lisäksi konkreettisesti tunnetuksi työpajatoimialaa sillä työskenteleville sekä tuo toimialalle positiivista näkyvyyttä. Tapahtuman erityisenä teema on tänä vuonna kierrätystaide.

Tapahtuman alueellisina yhteistyökumppaneina ovat mm. Vaasan Uuden Kulttuurin Yhdistys Volume ry, Kultsa – nuorten kulttuuritalo, ja siellä toimivat nuorten neuvontapiste Reimari ja Rokkikoulu sekä Kansainvälinen kulttuuriseura Mira ry. Tapahtumaa rahoittaa Valtakunnallinen työpajayhdistys, Länsi-Suomen lääninhallitus sekä Pohjanmaan liitto. Tapahtumaan on haettu myös rahoitusta Vaasan kaupungilta ja Aktiasäätiöltä.

Tapahtumapaikkoina Vaasan keskustassa:

Miratalo, Kirkkopuistikko 34
Club 25, Raastuvankatu 25
Kultsa (Rokkikoulu, nuorten neuvontapiste Reimari), Raastuvankatu 30
Café Jupiter, Meijerinkatu 2-4

Ilmoittautuminen tapahtuu www-sivuilta löytyvällä lomakkeella, ja sivuilta löytyvät myös jatkuvasti päivitettävät, ajankohtaiset tiedot: www.ihankopihalla.com

Tiedustelut: Jupiter-säätiö / Tiedottaja Jyri Luoma, puh. 040 590 1036, sähköposti: info@ihankopihalla.com